Kinder­therapie

Wanneer kinderen vastlopen in hun persoonlijke ontwikkeling of lang­durig niet lekker in hun vel zitten, kan kortdurende kinder­therapie hen helpen. Ik werk met tekenen, knut­selen, lichaams­gerichte oefeningen, spel, visualisaties en de Helende Reis / Journey voor Kinderen. Verder wordt soms gebruik gemaakt van bloesem­­remedies als onder­steuning van de behandeling.

Angstige, onzekere, drukke, boze, hooggevoelige, teruggetrokken, verdrietige kinderen en tieners komen naar de praktijk. Ik begeleid ook kinderen met traumatische ervaringen, fobieën, gedrags­problemen, slaap­proble­men, vage lichamelijke klachten en (huil)baby’s.

Een kind spiegelt wat in jou vrij wil worden.

Kindertherapie wordt gegeven vanuit vertrouwen in het kind en geloof in zijn mogelijkheden en innerlijke wijsheid. Er is ruimte voor de eigenheid van het kind. Samen gaan we spelenderwijs naar de kern van de problematiek waardoor de problemen van binnenuit opgelost kunnen worden. Het kind komt in contact met zijn eigen kracht en leert gebruik te maken van zijn mogelijkheden.

Ouderbegeleiding

De ouders worden bij de behandeling betrokken. Van hen wordt openheid en bereidheid naar zichzelf te kijken verwacht om zo tot de meest complete verandering en verbetering te kunnen komen. Vaak zijn 3 kindersessies en 2 oudergesprekken al voldoende om verbetering in gang te zetten.

The Journey / Helende Reis voor kinderen

De Journey / Helende Reis voor Kinderen is een speelse, innerlijke reis die ieder kind blij en vrij maakt! Kinderen vanaf 6 jaar kunnen een reis maken. Je hoeft er niets speciaals voor te kunnen of te doen. Het is een heel natuurlijk proces. En als je even iets niet weet, dan help ik je. Je kan één keer een reis maken of vaker, wat je wilt. Een Kinderreis duurt meestal 20 minuten of een klein half uur.
Soms weet je van tevoren waarom je een reis wilt maken, bijvoorbeeld omdat je iets naars hebt meege­maakt, geplaagd wordt, verlegen bent, weinig zelfvertrouwen hebt, snel boos bent, bang of verdrietig bent, niet lekker kunt slapen. Soms wil je een reis maken omdat je gewoon benieuwd bent en je lekker in je vel wilt blijven zitten of omdat je vrij en krachtig in het leven wilt staan.

Voor meer informatie kijk op de pagina The Journey.

Afstemming op afstand

Mocht je niet in de buurt wonen of graag weten wat er leeft in je kind, kun je ook een afstemming op afstand volgens de Luisterkindmethode aanvragen. Jullie hoeven dan niet naar de praktijk te komen. Tijdens een afstemming maak ik contact met een diepere laag in je kind en ga ik in de energie met hem of haar in gesprek aan de hand van vragen of problemen die spelen. Dit gesprek schrijf ik helemaal voor je op en mail ik naar je toe.
Meer informatie hierover vind je op de pagina Luisterkind. Daar kun je ook een afstemming aanvragen.