Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heb ik met zorg opgesteld omdat ik het belangrijk vind dat je weet wat er met je gegevens gebeurt. 
Bezoek je mijn website, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Praktijk de Witte Steen verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn inspiratienieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt, je deelneemt aan een online event en als je bij mij een consult aanvraagt of in behandeling bent of als je een Luisterkindafstemming aanvraagt. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens krijg via derden in het kader van je behandeltraject.
Dit betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Hulpvraag en behandeldoelen
  • Gespreksaantekeningen en voortgang begeleiding

Als je mijn website bezoekt, wordt er ook informatie van je verzameld die niet persoonlijk is, zoals de naam van de browser en het besturingssysteem dat je gebruikt en de serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt.

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Waarom verwerk ik je persoonsgegevens?
Ik verwerk je persoonsgegevens om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. Ik gebruik ze in het kader van je hulpvraag, de behandeling en dienstverlening, administratieve handelingen, beheer van cliëntenbestand en facturering. Verder gebruik ik ze om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ik vraag expliciet toestemming van je als ik je doorverwijs of overleg met een andere zorgverlener en ik laat je vooraf weten welke informatie ik doorgeef.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot een deel van je gegevens. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen runnen. Denk hierbij aan mijn accountant, de websitehoster en de nieuwsbriefsoftware.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?
Via mijn website kun je je inschrijven voor mijn inspiratienieuwsbrief en soms voor een actie of gratis product. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik daarvoor het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat je na je aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. In deze mail vraag ik je om je toestemming te bevestigen. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.
Daarnaast verzend ik soms e-mails die je automatisch ontvangt nadat je je hebt ingeschreven voor een actie, online of offline, of gratis product van mij.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.
Oftewel:
Heb je je ingeschreven voor mijn inspiratienieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
Heb je een Luisterkindafstemming aangevraagd? Dan bewaar ik je persoonsgegevens en de afstemming twee jaar, voor het geval je je afstemming kwijt raakt of een vervolgafstemming wilt aanvragen.
Ben je cliënt of ben je cliënt geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot vijftien jaar na het laatste contact, zoals verplicht is door de wet en voor het geval je opnieuw begeleiding aanvraagt.
Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.
Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Praktijk de Witte Steen neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en Https:// 

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.
De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de inspiratienieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen.

Heb je vragen over de verwerking van je gegevens?
Neem contact met me op:
Marline Schreuder
Praktijkadres: Pikeursbaan 15, 7213 BS Gorssel

info@praktijkdewittesteen.nl
0575-493790
KvK 08209914

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat me dat dan weten dan komen we er vast samen uit. En anders kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring?
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website geplaatst.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-03-’23

Scroll naar boven